เมื่อ 9 สิงหาคม 2563 มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ร่วมกับสมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย (สดพท.) จัดพิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ที่ดำเนินการให้กับราษฎรสมาชิกสมาคมเมืองดาหลาพัฒนาพี่น้องไทย ณ บ.เกาะแลหนัง อ.เทพา จ.สงขลา มีผู้เข้ารับเมล็ดพันธุ์พระราชทาน 243 ครัวเรือน จาก ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา
image
พล.อ.พลางกูร  กล้าหาญ เลขาธิการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ เป็นประธานในพิธี
image
image
imageimage
image
ความคาดหวังในตัวลูกศิษย์นักเรียนนายร้อย..ของทูลกระหม่อมอาจารย์
image

ทูลกระหม่อมอาจารย์

ทรงทำความดีและเป็นแบบอย่าง

"ด้วยใจรักจึงสมัครเป็นทหาร

เพื่อสรรค์สร้างงาน

คุ้มประเทศบำรุงไทย"

" เมื่อเข้าทำงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้องตามเสด็จไปต่างจังหวัดบ่อยและแต่ละครั้งนาน ๆ ไม่สามารถทำงานให้โรงเรียนได้เต็มที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯทรงแนะว่าไม่ให้รับเงินเดือน แต่ทำไม่ได้เพราะเขามีระบบเงินเดือน จึงเอาเงินนี้เก็บไว้ 35 ปี เป็นเงินประมาณ 26 ล้านบาท เงิน 19 ล้านบาทยังอยู่ในธนาคารครบกำหนดปี 2560 ปีนี้จึงมอบได้เพียง 7 ล้านบาท ขอมอบเข้ากองทุนมูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน"

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

25 กันยายน 2558

          ในระหว่างที่เป็นนักเรียนนายร้อย เราได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมต่าง ๆ เพื่อทำประโยชน์ให้กับสถาบัน รร.จปร. และสังคมในเวลาและโอกาสต่าง ๆ ที่มีอยู่เสมอ  ทำให้ศิษย์นายร้อยมีความริเริ่มสร้างสรรค์มากมาย จนเมื่อจบการศึกษามาแล้วก็ยังคงมีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ... เพื่อให้ความคิดต่าง ๆ ที่ดี ๆ นั้นบังเกิดผล มูลนิธิจึงจัดตั้งกองทุน "ศิษย์นายร้อยเดือนละร้อยตามรอยพระบาท" เพื่อให้ศิษย์นายร้อยและพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการทำความดีตามรอยพระบาทตลอดไป
image

เพลงตามรอยพระบาท

 
 
 
      เมื่อ พ.ศ.2559 ศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเกล้าอย่างยั่งยืน เป็นการทำความดีตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อระดมแรงศรัทธาหาทุนทรัพย์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสนับสนุนสาธารณกุศลในด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
      ต่อมาศิษย์นายร้อยจำนวนมากได้เห็นความสำคัญร่วมกันในแนวความคิดนี้มากขึ้น จึงได้ขยายโอกาสในการทำความดีตามรอยพระบาทเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์เป็นการทำความดีอื่น ๆ ตามความริเริ่มของศิษย์นายร้อยด้วย โดยการแก้ไขจากกองทุนจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ซึ่งได้รับพระราชทานนามมูลนิธิว่า "มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์" และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 อ่านต่อ
 
 
สัญลักษณ์ 
 
 
ศาลาวงกลม ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้พระราชทานกำเนิด รร.นายร้อย จปร. ซึ่งเหล่านักเรียนนายร้อยจะเรียกกันว่า "เสด็จพ่อ ร.5" ศาลาวงกลมนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญตั้งแต่ รร.นายร้อย จปร.ยังตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ แม้ในปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ที่ รร.นายร้อย จปร.แห่งใหม่ที่เขาชะโงก นครนายก มูลนิธิจึงใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อการขับเคลื่อนงานของศิษย์นายร้อยทุกคนต่อไป
 
"ศาลาวงกลมเราบังคมก้มคารวะ แด่องค์ปิยะมหาราชเจ้าเราน้อมถวาย จักรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยเลือดกาย บำเหน็จคือหมายดาวสง่าบ่าเรารอคอย"
 
 
 
 
 
 
คำขวัญ
 
มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได้อัญเชิญข้อความจากลายพระหัตถ์ของทูลกระหม่อมอาจารย์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มาเป็นคติในการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการทำความดีให้กับศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ตลอดไป

"ได้ทำงานช่วยคนอื่นถือว่าเป็นเกียรติ
ทำให้เรามีความสุข"
 
 

ด้วยหัวใจจากรั้วแดงกำแพงเหลือง

FACEBOOK Live! มูลนิธิศิษย์นายร้อยฯ
   จากใจคุณหมอ

โดย พลโท นายแพทย์ กฤษฎา ดวงอุไร
รองประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ฯ
 
  
Add me
Line Official Account
 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ ที่ทันสมัย
อัพเดทได้รวดเร็ว ทันใจ ถึงสมาชิกทุกคนอย่างแน่นอน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาทฯ
คลิ๊กเลย !
 

ขอเชิญชวนศิษย์นายร้อย...ทบทวนคำปฏิญาณ

สมัยครั้งที่เป็นนักเรียนนายร้อย

เพื่อให้มีความภาคภูมิใจในคำปฏิญาณนี้ไปตลอดชีวิต

ทุก ๆ เช้า นักเรียนนายร้อยจะตั้งแถวกล่าวถวายคำปฏิญาณต่อพระบรมรูปของเสด็จพ่อ ร.๕ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นสุภาพบุรุษของชาติ และจะยังคงยืนยันรักษาคำปฏิญาณนี้ตลอดไป...

ขอเชิญร่วมสร้างกุศล จัดตั้งกองทุนทำความดีตามรอยพระบาท
          พ.อ.ภานุรัตน์  ดีเสมอ ผบ.นพค.23 (เลย) สนภ.2 นทพ.  ในฐานะศิษย์นายร้อยคนหนึ่ง ได้ริเริ่มโครงการ "เปลี่ยนธงชาติให้โรงเรียนน้อง" โดยให้ทหาร 3 เหล่าทัพในหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 อัญเชิญธงชาติผืนใหม่ไปมอบให้โรงเรียนระดับมัธยมในพื้นที่จังหวัดเลย แนะนำแนวทางการเข้ารับราชการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความรัก ความศัทธาที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย ให้กับนักเรียน สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนและครูอาจารย์อย่างมาก ทำให้นักเรียนมีความรักชาติ  เห็นความสำคัญของธงชาติมากขึ้น มีความรู้สึกที่ดีและผูกพันกับทหารมากขึ้นด้วย  นับเป็นความริเริ่มของศิษย์นายร้อยที่ดีมากโครงการหนึ่ง 
        ในภาพเป็นการปฏิบัติ ณ โรงเรียนเอราวัณวิทยา ต.เอราวัณ อ.เอราวัน จ.เลย จำนวนนักเรียน 293 คน
Powered by MakeWebEasy.com